පුද්ගල කේන්ද්‍රීය ක්‍රියාකාරකම් තුලින් මව්බිමේ තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයක් සහ අධ්‍යාත්මික දියුණු වූ යහපත් සමාජයක් බිහිකිරීම සිය දැක්ම කරගත් BVIC ආයතනයේ වෘත්තීය පුහුණු අංශය මඟින් සංවිධානය කරන CCTV Camera Systems & Economical LED Projects Installing දෙදින වැඩමුළුව

.

අධ්‍යාපනය අතරමඟ නැවැතූ හෝ යම් ගැටළුකාරී තත්වයන් මත උසස් අධ්‍යාපනයට වරම් නොලැබූ තරුණයින්ට ස්වයං ව්‍යාපාරයක් සේ අඩු පිරිවැයකින් ඇරඹිය හැකි මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යාපාර සඳහා මේ වන විට සමාජයේ හොඳ ඉල්ලුමක් පවතී. මූලීක ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනීමකින් පමණක් මෙම ව්‍යාපාරය සඳහා යොමුවන්නෙකුට අවශ්‍ය පසුබිම් ,ව්‍යවසායකත්ව අවබෝධය ලබාදීම මෙම වැඩමුළුවේ අරමුණයි.

මෙම දෙදින වැඩමුළුවේදී ව්‍යාපාරයක් ලෙස CCTV Camera Systems ස්ථාපනය කිරීම, LED උපාංග එකළස් කිරීම, තරගකාරීත්වය ජයගැනීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම්, ජනප්‍රිය සහ නව ප්‍රවණතාවයන් හඳුන්වා දීම, ව්‍යාපෘති යෝජනා සැකසීම, ප්‍රශස්ථ අමතර කොටස් සහ උපාංග මිළදී ගත හැකි ස්ථාන ගැන දැනුවත් කිරීම, දෝෂ නිරාකරණය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සහය ලබාගැනීම, පිරිවැය ගණනය සහ ලාභ තීරුව ගණනය, වගකීම් ලබාදීමේ ක්‍රමවේද ආදිය ගැන දැනුවත් කෙරේ.


ආසන්න සති දෙකක බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල පැවැතිවීමට නියමිත මෙම වැඩමුළු මාලාවේ පළමු දිනය LED Projects පිළිබඳවද, දෙවැනි දිනය CCTV Camera Systems පිළිබඳවද සාකච්ඡා කෙරේ. අවශ්‍යතාවය අනුව සම්පූර්ණ වැඩමුළුවට හෝ එක් කොටසකට හෝ පමණක් සහභාගී විය හැක.

වැඩමුළුවට සහභාගී වන පිරිස් වලට ව්‍යාපාරය ඇරඹීමට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සපයා දීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම් සිදුකරන අතර බැංකුණය ආදිය ලබාගැනීමටද සහය ලබා දෙනු ඇත. එයට අමතරව BVIC ආයතනය විසින් මුදල් සංචිතයක්ද වෙන්කෙරේ.

පසුගිය දිනවල ඇතිවූ ගංවතුරෙන් ආපදාවට ලක්වූ පුද්ගලයින් මෙම වැඩමුළුවට සහභාගී වන්නේ නම් 33%ක ගාස්තු සහනයක්ද ලබාගත හැක. වැඩි විස්තර සඳහා 07666426047 හෝ ( කල්පනා) අමතන්න.

වැඩමුළුවට සහභාගී වීමට අයදුම්පත පුරවන්න.